Haltestempels Nederlands IndiŽ

1883 - 1891/1950
     

Spoorweg Trajecten SS-OL
Van diverse lijnen zijn de halte nummers gewijzigd!

In het spoorboekje komen wij echter ook nu weer veel lijnen van particuliere maatschappijen tegen die buiten de invloedsfeer van de S.S. liggen, nl de lijnen 40 t/m 65 van achtereenvolgens de NISM en de SJS.  De eerste lijn van de SS-OL is lijn 66, die van Solo naar Kertosono.

Het station Solo S.S., ook wel Solo Soekosari genoemd, heeft nummer 377 gehad te oordelen naar de vondsten van Paloer 379 en Masaran 382 die op korte afstand oostwaarts van Solo liggen zoals men hieronder zelf ziet:
  

 

Solo Sks - Modjosragen      lintas 24
 

 

ss-ol  24 mei 1884

 


 

 
Solo  S.S.  (Balapan)             s

 
377

 
66a-1

 
P1884
 


2


Solodjebres  (Djebres)           s


378


66a-2


S1933
 


4


Paloer  379  
H1910 / S1923    h


379


66a-3


S1884
 


5


Kemiri         
H1910 / S1923    h


380


66a-4


S1884
 


5


Grompol                                h


381


66a-5


S1884
 


4


Masaran  382                         h


382


66a-6


S1923
 


9


Modjosragen (Sragen)            s


383


66a-7


H1884
 Modjosragen - Paron
      lintas 24, 31
 

 

ss-ol  01 mrt 1884


 


 


Modjosragen (Sragen)       ?   s


383


66a-7


H1884
 


-  ?

 
Lawang (solo)    #1898   .

 

-

 
66b-8

 
S1895


[5]


Kebonromo                   h


384
 


66b-9


S1884


[3] 11


Kedoengbanteng           h


385
 


66b-10


S1884
 


12


Walikoekoen     H1889   h

 
386


66b-11


S1884
 


 


Gedonggalar        (ke)   h


-


66b-12


S1884
 


9


Kedonggalar  387  (ge)   .


387


66b-12


S1931
 


9

 
Paron            H1919     hs


388

 
66b-13

 
S1883
 Paron - Madioen
      lintas 24

 

 

ss-ol   02 jul 1883


 

 

 
Paron            H1919      hs


388

 
66b-13

 
S1883
 


7

 
Geneng                          h


389


66c-14


S1883
 


 


Poerwodadi  (Mn)   #1909


-


66c-15


S1883
 


8


Barat            H1913        hs


390


66c-15


S1909
 


-  ?


Semawoer         ?           hxh


391


 66c-17


..
 


10

 
Madioen                        s

 
392

 
66d-18

 
P1882
 Madioen - Ngandjoek      lintas 31

 

ss-ol   01 jul 1882

 


 

 
Madioen                        s

 
392

 
66d-18

 
P1882
 


8


Babadan                       h


393


66d-19


S1882
 


8


Tjaroeban       H1911    hs


394


66d-20


S1882
 


9


Saradan                       h


395


66d-21


S1882
 


9


Wilangan                      h


396


66d-22


S1882
 


7


Bagor                           h


397


66d-23


S1882
 


8

 
Ngandjoek                    s


398

 
66e-24

 
H1880
 Ngandjoek - Kertosono      lintas 31
 

 

ss-ol   01 oct 1881

 


 

 
Ngandjoek                    s


398

 
66e-24

 
H1880
 


4


Soekoromo                   h


399


66e-25


S1882
 


6


Ngradjek        !!           
*


-


66e-25a


*1950
 


4


Baron          H1914        h

 
400


66e-26

 
S1882
 


7

 
Kertosono                     s

 
401

 
67a-1

 
H1880
 Kertosono - Semboeng
      lintas 31,32
 ss-ol   25 jun 1881

 


 

 
Kertosono                     s

 
401

 
67a-1

 
H1880
 


8


Semboeng                    h


402


67a-2


S1882
 


8


Djombang                     s


403


67b-3

 
H1881
 Semboeng - Modjokerto
      lintas 31,32

 

ss-ol   27 feb 1881

 


 


Djombang                     s


403


67b-3

 
H1881
 


5


Peterongan     H1938     h


404


67b-4


S1882
 


7


Soemobito      H1915    hs


405


67b-5


S1888
 


4

 
Tjoerahmalang              h

 
406

 
67b-6

 
S1882
 


8

 
Modjokerto                    s

 
407


67c-7


P1872
 

 

Modjokerto - Tarik
      lintas 31,32,37

 ss-ol   16 oct 1880

 


 

 
Modjokerto                    s

 
407


67c-7


P1872
 


5


Bangsal                        h


408


67c-8


S1888
 


4 [26?]


Tarik                            s


409


67c-9


S1882
 Tarik - Sidhoardjo
      lintas 31,32,33

 ss-ol   16 oct 1880


 

 
Tarik                              s

 
409

 
67c-9

 
S1882
 


5


Prambon                        h

 
410


73-2


H1881
 


10


Toelangan      H1911       h

 
411


73-3


S1882
 


7


Sidhoardjo                     s

 
412

 
68b-7

 
P1877
 

 

Sidhoardjo - Pasoeroean
      lintas 32,34

 

ss-ol  16 mei 1878

 


 


Sidhoardjo                     s

 
412

 
68b-7

 
P1877
 


3 [28?]


Tanggoelangin  H15  S23 h


413


68b-8


S1882
 


4


Porrong                         h


414


68b-9


H1879
 


1


Gempol S.S.                  *


-


68b-..


*1950
 


5


Goenoenggangsir           h


415


68b-11


S1882
 


6

 
Bangil                            s

 
416

 
68b-12


H1873
 


12

 
Kraton                           h

 
417


68b-13


S1882
 


4


Pasoeroean                    s


418


68b-14


P1864
 


2


Pasoeroeanhaven           *


-


68b-
..


*1950
 Pasoeroean - Probolinggo
      lintas 32ss-ol  03 mei 1884

 


 


Pasoeroean                    s


418


68b-14


P1864
 


11


Redjoso                        h

 
419


68c-15

 
S1884
 


6

 
Grati(e)                        h

 
420

 
68c-16


S1884
 


7


Ngoeling                       h


421


68c-17


S1884
 


5


Ba(i)jeman                   h


422


68c-18


S1884
 


12


Probolinggo                 sh


423


68c-19


P1864
 


3


Probolinggohaven         *


-


68c-..


*1950
 

 

Probolinggo - Klakah
      lintas ..

 

ss-ol   01 jul 1895

 


 


Probolinggo                 sh


423


68c-19


P1864
 


5

 
Djati  S.S.                     h

 
424

 
68d-20

 
S1895
 


7


Djorongan     #1935      h*x


425


68d-21


S1895
 


3


Letjes                           h


426


68d-22


S1895
 


8


Malasan                        h


427


68d-23


S1895
 


8


Ranoejoso                     h


428


68d-24


S1895
 


5


Klakah         H1903        s


429


68d-25


S1895
 Klakah - Djember      lintas 34

 

ss-ol  01 jun 1897

 


 


Klakah         H1903        s


429


68d-25


S1895
 


5

 
Boewek                        h*x   stop

 
430

 
69a-2

 
S1897
 


6


Randoeagoeng              h


431


69a-3


S1897
 


7


Kaliboto        #1908    hxh*x    stop


432


69a-4


S1904
 


2


Djatiroto                       hs


433


69a-5


H1908
 


2


Soemberbaroe               h


434


69a-6


S1931
 


-  ?


Pondokdalem       ?        h


435


69a-7


..
 


9


Tanggoel         H1911    hs


436


69a-8


S1897
 


[5] -  ?

 
Gambirono   ?     h in 1926

 
437

 
69a-9

 
*1926
 


[6] 11


Bangsalsari     H1939      h


438


69a-10


S1897
 


6


Petoeng                         h


439


69a-11


S1902
 


3


Rambipoedji    H1903    hs


440


69a-12


S1897
 


4


Mangli                           h


441


69a-13


S1897
 


4

 
Kaliwates      #1908    hxh*x   stop

 
442

 
69a-14


S1897
 


3

 
Djember                       s

 
443


69a-15


P1879
 Djember - Kalisat      lintas
35

 

ss-ol   01 oct 1897

 


 

 
Djember                       s

 
443


69a-15


P1879
 


6


Ardjoso    (ardjasa)       h

 
444

 
69b-16


S1897
 


4


Kottok                          h


445


69b-17


S1897
 


7


Kalisat          H1899       s


446


69b-18


S1897
 Kalisat - Mrawan
      lintas 35

 

ss-ol  10 sep 1902

 


 


Kalisat          H1899       s


446


69b-18


S1897
 


8

 
Ledokombo                   h

 
447

 
72a-2

 
S1903
 


3


Soembersalak              xh


448

 
72a-3

 
..
 


5


Sempolan                     h


449


72a-4


S1903
 


4


Garahan                       h


450


72a-5


S1903
 


10


Mrawan  451                 h


451


72a-6


S1903
 


8

 
Kalibaroe       H1905    hs

 
452

 
72b-7

 
S1903
 

 

Mrawan -Banjoewangi
      lintas 35

 

ss-ol  02 feb 1903

 


 

 
Kalibaroe       H1905    hs

 
452

 
72b-7

 
S1903
 


5

 
Krikilan  453gr & 453kl  h

 
453

 
72b-8

 
S1908
 


2

 
Glenmore       H1917    hs

 
454

 
72b-9

 
S1913
 


3


Kempit    H1910 S1923  h

 
455

 
72b-10

 
S1903
 


3


Soemberwadoeng (456) xh   was  -
 

 
456

 
72b-1
1

 
S1931
 


4


Kalisetail                       h     was 456
 

 
457

 
72b-12


S1923
 


7

 
Temoegoeroeh 458        h     was 457

 
458

 
72b-13

 
S1903
 


4

 
Singodjoeroeh              h   
  was 458

 
459

 
72b-14

 
S1903
 


6


Rogodjampi     H1913   hs 
   was 459

 
460

 
72b-15


S1903
 


4

 
Kabat             #1934     h     was 460

 
461

 
72b-16

 
S1903
 


4

 
Dadapan        #1933     h 
    was 461

 
462

 
72b-17

 
S1903
 


6

 
Banjoewangi  463          s      was 462

 
463

 
72b-18

 
P1864
 


2

 
Banjoewangi Haven       h      was 462

 
-

 
72b-19

 
S1903
 

De belangrijkste doorgaande lijn van de SS-OL is nu genummerd en deze wijkt bij Tarik zuidwaarts af naar Sidoardjo en Pasoeroean en laat letterlijk Soerabaja even links liggen.  Het eindpunt is Banjoewangi dan wel haar haven.  Nergens na 1903 bemerken wij iets van deze haven. Edoch wanneer de S.S. het spoorwegtelegraaf-kantoor anno 1935 nog geopend heeft dient 72-19 meegenummerd te worden en Dadapan en Kabat juist niet.

Hoe dan ook, de nummering wordt hervat op het punt  waarbij van de route richting Soerabaja werd afgeweken. Bij Tarik dus. Op lijn 67 van Tarik naar Sepandjang.
 

 

Tarik - Sepandjang
      lintas 32

 

ss-ol   01 jul 1897

 


 

 
Tarik                              s

 
409

 
67c-9

 
S1882
 


5

 
Kedinding                       h   
  was 463

 
-

 
67d-10

 
S1897
 


5

 
Krian              H1915     shs

 
464

 
67d-11


S1897
 


4


Boharan                          h

 
465

 
67d-12


S1897
 


4


Koemendoeng                 h

 
466

 
67d-13


S1897
 


6


Sepandjang      H1914     hs

 
467

 
67d-14


S1897
 

 

Sepandjang - Wonokromo
      lintas 32ss-ol   01 dec 1898

 


 


Sepandjang      H1914     hs

 
467

 
67d-14


S1897
 


-  ?

 
Karah                 ?           h   

 
-

 
67e‑15

 
S1898
 


7

 
Wonokromo                     h

 
468

 
67f-17

 
S1882
 

 

Wonokromo - Soerabaja Kotta
      lintas 31,32

 

ss-ol   16 mei 1878

 


 

 
Wonokromo                   h

 
468

 
67f-17

 
S1882
 


4


Sb  Goebeng  469           h


469

 
67f-18


S1900
 


3


Soerabaja Kotta             s


470


67f-19


..
 

 

 

 

Soerabaja Kotta-Kalimas 5km
      lintas 31

 

 

ss-ol   01 jan 1886
 


 


Soerabaja Kotta             s


470


67f-19


..
 


[2]


Sidotopo                       *

 
-

 
67x-..

 
*1950
 


4

 
Prins Hendrik   #1934    h

 
473

 
67z-2

 
S1901
 


[8]


(Sb) Pasartoerie            *

 
-

 
67x-..

 
*1950
 


7


Missigit     (Mesigit)        h

 
471

 
67x-2

 
..
 


3


(Sb) Kalimas                 s

 
472

 
67x-3

 
S1886
 

 


 

 
 

 
Goebeng - Prins Hendrik (fort)
      lintas ..
 

 
ss-ol  voor 1905


.

 
Goebeng

 
469

 
67f-18

 
S1900
 


.

 
Prins Hendrik   #1934    h

 
473

 
67z-2

 
S1901
 


.


Benteng  474  na 1934? *


474

 
67z-3

 
..
 

 


 

 

Soerabaja Kotta - Sidhoardjo
      lintas 31,32

 

ss-ol  16 mei 1878

 


 

 
Soerabaja Kotta             s

 
470

 
67f-19

 
..
 


3

 
Sb  Goebeng  469           h

 
469

 
67f-18

 
S1900
 


4


Wonokromo                   h


468


67f-17


S1882
 


7


Waroe  475   h>26.8.23  h


475


68a-4


H1879
 


6


Gedangan S.S.   
 H17   hs


476


68a-5


S1882
 


4


Boedoeran                     h


477


68a-6


S1888
 


4


Sidhoardjo                     s

 
412

 
68b-7

 
P1877
 

 

 

 

Madioen - Mlilir
      lintas 38

 

ss-ol  15 mei 1907

 


 


Madioen                     s

 
392

 
66d-18

 
P1882
 


2


Madioen Kotta             x     Madiun Pasar

 
-

 
74a-2

 
..
 


-  ?

 
Patoman        ?         hxxxx

 
478

 
74a-3

 
..
 


1


Pasarbesar             hhhxx


479


74a-4


..
 


1


Sleko  480            hhhhxh


480


74a-5


..
 


-  ?


Pandean        ?        hxxxx


-


74a- 6


..
 


4


Kanigoro  H1913  S1923 h


481


74a-7


S1907
 


-  ?


Sangen         ?         hxxx


-


74a- 8


..
 


3


Kepoeh                   hhhxx


-


74a- 9


..
 


3


Pagottan      #1916    7x h


482


74a-10


S1907
 


2


Oeteran                   hxxxx


-


74a-11


..
 


4


Delopo                   xyhhxh


483


74a-12


..
 


-  ?


Glonggong      ?        hxxxx


-


74a-13


..
 


3


Oemboel                 hhhxx


-


74a-14


..
 


2


Mlilir              #1916       h


484


74a-15


S1910
 

 

Mlilir - Ponorogo
      lintas ..

 

ss-ol  01 sep 1907

 


 


Mlilir              #1916       h


484


74a-15


S1910
 


2


Kanten                    xxxx


-


74b-16


..
 


2


Poloredjo                hhhxx

 
485

 
74b-17

 
..
 


-  ?


Djarakan      ?          hhhx


-


74b-18


..
 


4


Ponorogo                      s


486


74b-19


P1879
 

 

Ponorogo - Balong
      lintas 38

 

ss-ol  01 nov 1907

 


 


Ponorogo                      s


486


74b-19


P1879
 


3


Sradikraman                 *

 
-

 
74c-20

 
*1950
 


 


Soerodadikraman          *

 
-

 
74c-20

 
*1950
 


-  ?


Tonatan          ?     hxxxxx

 
-

 
74b-21

 
..
 


2


Siman                   hhhxxx

 
-

 
74b-22

 
..
 


-  ?


Manoek         ?       hhhxx

 
-

 
74b-23

 
..
 


1


Brahoe                   yyhxx

 
-

 
74b-24

 
..
 


2


Grageh                       hh

 
-

 
74b-25

 
..
 


2


Demangan             yhhxx

 
-

 
74b-26

 
..
 


1


Djetis    #1910  H1918   hhhss

 
487


74c-27

 
S1907
 


3


Ngasinan                   hhhxx

 
-

 
74b-28

 
..
 


4


Balong         #1916    hhhhh


488


74b-29


S1907
 Balong - Slahoeng
      lintas 38  tramss-ol   1922

 


 


Balong         #1916    hhhht


488


74b-29


S1907
 


3


Nailan                          xx

 
-

 
74c-30

 
..
 


3


Banggel                       xx

 
489

 
74c-31

 
..
 


2


Broto                           xx

 
-

 
74b-32

 
..
 


1


Slahoeng                     hht


490


74d-33


H1943
 

 

 Kertosono - Kediri      lintas
32

 

ss-ol  13 aug 1881

 


.


Kertosono                       s

 
401


66e‑26

 
H1880
 


7


Poerwoasri   H16/32 H41 h


491

 
70a-2


S1882
 


6

 
Papar             H1913     hs

 
492

 
70a-3

 
S1882
 


4


Minggiran (493)  H11/32  h


493


70a-4


S1882
 


6


Soesoehan                     h


494

 
70a-5


S1882
 


5


Kediri                            s


495


70a-6


P1864
 

 

Kediri - Toeloengagoeng      lintas 32

 

ss-ol   02 jun 1883

 


 


Kediri                            s


495


70a-6


P1864
 


10

 
Ngadiloeweh     H1917   hs

 
496

 
70b-7

 
S1883
 


6


Kras                 H1914   hs


497


70b-9


S1883
 


8


Ngoedjang                      h


498


70b-10


S1883
 


7


Toeloengagoeng              s


499


70b-11


P1877
 

 

Toeloengagoeng - Blitar      lintas 32,33

 

ss-ol   10 jun 1884

 


 


Toeloengagoeng              s


499


70b-11


P1877
 


5

 
Soembergempol             h

 
500

 
70c-12

 
S1884
 


8


Ngoenoet        H1913    hs


501


70c-13


S1884
 


8


Redjotangan                  h


502


70c-14


S1884
 


8


Bendo                           h


503


70c-15


S1884
 


5


Blitar                             s


504


70c-16


P1874
 

 

Blitar - Wlingi      lintas
32,33

 

ss-ol   10 jan 1896

 


 


Blitar                             s


504


70c-16


P1874
 


7


Garoem          H1917    hs

 
505

 
70d-17

 
S1896
 


8


Taloen            H1913    hs


506


70d-18


S1896
 


4


Wlingi                            s


507


70d-19


P1883
 

 

Wlingi - Kepandjen
      lintas 33

 

ss-ol   30 jan 1897

 


 


Wlingi                            s


507


70d-19


P1883
 


9


Kesamben       H1930    hs

 
508

 
71a-2

 
S1897
 


3

 
Plampangan              xhxh

 
509

 
71a-3

 
..
 


5


Pogadjih                         h


510


71a-4


S1897
 


5


Soemberpoetjoeng  H19 hs


511


71a-5


S1897
 


4

 
Ngebroek 512   H11  S32  h


512


71a-6


S1897
 


7


Kepandjen S.S.               s

 
513

 
71b-7

 
H1896
 

 

Kepandjen - Malang      lintas
33

 

ss-ol   05 jan 1896

 


 


Kepandjen S.S.               s

 
513

 
71b-7

 
H1896
 


8


Pakisadji (514)               h


514


71b-8


S1896
 


5


Kebonagoeng              hxh


515


71b-9


..
 


4


Malangkottalama  516     h


516


71b-10


S1902
 


2


Malang-Station  517       s

 
517

 
71c-11

 
P1873
 

 

Malang - Lawang      lintas
33

 

ss-ol   20 jul 1879

 


 


Malang-Station  517       s

 
517

 
71c-11

 
P1873
 


1


Malang  Djagalan           *


-


71c-..


*1950
 


1


Malang  Aloon Aloon      *


-


71c-..


*1950
 


1


Kajoetangan                 *


-


71c-..


*1950
 


1


Rampal                        *


-


71c-..


*1950
 


1


Lowokwaroe                 *


-


71c-..


*1950
 


1


Glintung                       *


-


71c-..


*1950
 


1


Blimbing        H1937      h


518


71c-12


S1901
 


1


Ardjosari                      *


-


71c-..


*1950
 


2


Karanglo                      *


-


71c-..


*1950
 


1


Mondokoro                   *


-


71c-..


*1950
 


2


Singosarie                    hs


519


71c-13


H1881
 


8

 
Lawang                          s

 
520

 
71d-14

 
H1896
 

 

Lawang - Sengon
      lintas 33

 

ss-ol  01 mei 1879

 


 

 
Lawang                          s

 
520

 
71d-14

 
H1896
 


10


Sengon                          h


521


71d-15


S1890
 


2

 
Soekoredjo (bangil)  H13 h

 
522

 
71e‑16

 
S1900
 Sengon - Bangil
      lintas 33

 

ss-ol  01 nov 1879

 


 

 
Soekoredjo (bangil)  H13 h

 
522

 
71e‑16

 
S1900
 


8


Wonokerto                     h


523


71e‑17


S1882
 


9

 
Bangil                            s

 
416

 
68b-12


H1873
 

 

 

                       Van deze lijn zijn de haltenummers gewijzigd!
                         
Klakah - Pasirian      lintas 36

 

ss-ol  16 mei 1896

 


 

 
Klakah               H1903     s             was:

 
429

 
68d-25

 
S1895
 


8


Grobogan        #1933    h              
557


524


79-2


S1896
 


.


Wonoredjo                      h               -


525


79-3


S1896
 


6


Soekodono                      h             
558


526


79-4


S1896
 


3


Loemadjang                    s             
559


527

 
79-5


P1874
 


4

 
Labroek             #1933    h             
560

 
528

 
79-6

 
S1896
 


6

 
Tempeh             H1910   hs            
561


529


79-7


S1896
 


4


Moedjoer          #1934    h              
562


530


79-8


S1896
 


3

 
Tjondro              #1934     h           
563


531


79-9


S1896
 


3


Pasirian             H1897      s           
564


532


79-10


S1896
  

 

Toeloengagoeng - Tjampoerdarat      lintas ..

 

ss-ol 15 jul 21 #32

 


.

 
Toeloengagoeng              s           

 
499

 
70b-11

 
P1877
 


.


Bojolangoe                     h
            was 533


-


76a-3


..
 


.


Tjampoerdarat                h
            was 534


-


76a-6


..
 

 

Tjampoerdarat - Toegoe
      lintas ..

 

ss-ol 1922/23 #32

 


.

 
Bandoeng         #1932    h            was 535

 
-

 
76b-8

 
..
 


.


Kedoengloerah  #1932    h
            was 536


-


76b-11


..
 


.


Ngetal              #1932    h
            was 537


-


76b-13


..
 


.


Trenggalek       #1932   hs      
    was 538


-


76b-15


H1884
 


.

 
Toegoe             #1932    h           
was 539


-


76b-18


..
 

 

 

 

Djombang SS - Djombang Kotta      lintas 27ss-ol  01 nov 1918

 


.

 
Djombang S.S.               s

 
403

 
67b-3

 
H1881
 


2


Djombang Kotta             s            was 540
 


533

 
77a-2


..
 

 

Djombang Kotta - Babat
      lintas 27,38

 

ss-ol  01 dec 1916

 


 


Djombang Kotta             s            was 540
 


533

 
77a-2


..
 


2

 
Tambakbras              hxxxh          was 541

 
534

 
77b-3

 
..
 


-  ?

 
Ngrawan                    h xxx


-


77b-4


..
 


3


Santrian                  hh xx hy       
was   -


535


77b-5


..
 


-  ?

 
Tembelang                hh xx


-


77b-6


..
 


3

 
Dollok                      hhh xy


536


77b-7


..
 


2

 
Plosso                       hh ss         
   was 542


537


77b-
8


H1915
 


1


Bawangan                 hhhhy


538


77b-9


..
 


3


Djatisari                    yxxyx


539


77b-10


..
 


2


Kaboeh                    hhhhh t        
 was 543


540


77b-11


..
 


3


Penganpon Nigas      hxxxxy


541


77b-12


..
 


6

 
Kambangan              hhhhh t        
  was 544

 
542

 
77b-13

 
..
 


 


Tambar                     hhxxy     Tandjoeng


-


77b-14


*1926
 


4

    
Tandjoeng                     *        (Tambar)


543


77b-
14


*1950
 


3

   
Ngimbang                 hhhh t         
  was 545


544


77b-15


H1939
 


5

 
Wottan                     hhhxy      Wotan


545


77b-16


..
 


5


Bloeloek                   hhhh t


546


77b-
17


 
 


6

    
Modho                      hhhy    


547


77b-18


 
 


4


Dradah                    hhhh        
      was 547


548


77b-19


..
 


5


Kedoengpring           hhhh t          
  was 548


549


77b-20


..
 


6

    
Ngoewok                   hhh    


550


77b-21


..
 


6

 
Babat                     ssss s        
      was 549


551


77b-22


H1907
 

 

 

 @@@

Loemadjang - Baloeng
      lintas 36   tram

                                          
  was:

 

ss-ol   1928


 


 

 
Loemadjang                   t  s            591

 
527

 
79-5


P1874
 


5


Teekoeng  (552)             t  *           
592


552


80z-2


..
 


4


Kalipepe                            *


-


80z-3


*1950
 


3


Josowilangoen  553         t  *           
593


553


80z-4


..
 


5


Djombang                         *


-


80z-5


*1950
 


4


Kentjong           ZO Lm       *   NW Poeger


-


80z-6


*1950
 


6


Goemoekmas                  t  *            
594


554


80z-7


..
 


5


Mlokoredjo                         *


-


80z-8


*1950
 


3


Kasijamlor      1921 t  *       zw Rbp   
589


555


80z-9


*1950
 


4


Toetoel       1921  t  *  27 km zw Rbp 
588


-


80z-10


*1950
 


3

 
Baloeng     11 km zw  Rbp    hs          
587


556


80z-11


H1918
 

 

 

 

Rambipoedji - Baloeng - (Amboeloe)      lintas 36

                                          
      was:

 

ss-ol  03 mei 1913

 


 

 
Rambipoedji     H1903      hs

 
440

 
69-12

 
S1897
 


2


Kalipoetih           !!            *


-


80-2


*1950
 


3

 
Rawatamtoe                    xh              
586


-

 
80-3


..
 


4


Goemelar                        h*


-


80-4


*1950
 


[3]

 

 
Baloeng                           hs              
587

gebruikte een stempel

>
BALONG R.P.
= in kastje
 

 
556

 
80-5

 
H1918
 

 
R.P.= Rambipoedji-Poeger
 

 

 

 

(Rambipoedji) - Baloeng - Amboeloe      lintas 36
                                                   was:

 

ss-ol  03 mei 1913

 


 

 

 
Baloeng                           hs              
587

gebruikte een stempel

>
BALONG R.P.
= in kastje
 

 
556

 
80-5

 
H1918
 

 
R.P.= Rambipoedji-Poeger
 


1


Baloengpasar       !!          *


-


80-6


*1950
 


2


Gloendengan       !!        t *   ZW Rbp


-


80-7


*1950
 


1

  
Tjoerahtepas                t  x    ZW Rbp   595


557


80-8

 
..
 


3


Woeloehan                         h              
596


558


80-9


..
 


1

 
Woeloehanwetan  !!         *

 
-


80-10

 
..
 


2

 
Kesilirkoelon              !!         *

 
-


80-11

 
..
 


1

 
Kesilir                            !!         *

 
-


80-12

 
..
 


2


Amboeloe                           hs             
597


559


80-13


H1926
 

 

 

 

Ponorogo - Soemoroto
      lintas ..ss-ol  01 dec 1907

 


.

 
Ponorogo                      
             was:

 
486

 
74b-19

 
P1879
 


.

 
Mangkoedjajan              hx
              524

 
560

 
75a-2

 
..
 


.


Tambakbajan                hx
              525


561


75a-3


..
 


.


Karangmelo                    x
              526


-


75a-6


..
 


.


Pendem                        hx
              527


562


75a-7


..
 


.

            
Soemoroto      H1918     hs
              528


563


75a-8


S1907
 

 

 

 

Soemoroto - Badegan
      lintas ..

 

ss-ol   1922

 


.

 
Srandil                            x
              529

 
-

 
75b-9

 
..
 


.


Kapoeran    ZW Rbp      t  x
              530


564


75b-10


..
 


.


Seban                             x
               531


-


75b-11


..
 


.


Badegan                          h
              532


565


75b-12


..
 

 

 

  Van deze lijn zijn de haltenummers gewijzigd!

 

Kalisat - Panaroekan
      lintas 35

 

ss-ol   01 oct 1897

 


 

 
Kalisat             H1899       s           was:

 
446

 
72-1

 
S1897
 


3

 
Adjoeng                          xh              565

 
566

 
69c-19

 
..
 


5


Soekosarie      einde 1937              
566


567


69c-20


S1901
 


3


Soekowono             H1917              
567


568


69c-21


S1897
 


5

 
Tamanan                                          
568


569


69c-22


S1897
 


4


Groedjoegan  einde 1937              
569


570


69c-23


S1897
 


5

 
Nangkaan        einde 1933             
570

 
571

 
69c-24


S1901
 


2

 
Bondowoso                                       
571


572


69c-25

 
P1874
 


3

 
Tangsil  573      (Tangarang)           
572


573


69c-26


S1901
 


5

 
Bonosare         (Wonosari)              
 573

 
574

 
69c-27


S1900
 


6

  
Tapen               einde 1937              
574

 
575

 
69c-28

 
S1897
 


7

 
Pradjekan                 H1913              
575


576


69c-29


S1897
 


3

 
Widoeri        einde 1937                 
  576


577


69c-30


S1903
 


3


Kalibagor   einde 1937 --> Sitoebondo
577


578


69c-31


S1900
 


-  ?


Soemberkolak    einde
1931     ?      578


579


69c-32


S1897
 


 

 
 ....    ?   ....            Sitoebondo


 


 


 
 


8


Triboengan          einde 1933            
579


580

 
69c-33


S1897
 


-  ?


Paoewan                            x


-

 
69c-34


-
 


5

 
Panaroekan              H1911               
580

 
581


69c-35


S1897
 


2

 
Panaroekanhaven        
   *

 
-


69c-36


*1950
 

 

 

 

Soemberkolak - Sitoebondo
      lintas 35  ?

 

ss-ol   1897   3km

 


 


Sitoebondo           ?           s


-


69y-1


P1897
 


-  ?

 
Soemberkolak      ?        hs              578

 
579

 
69y-2

 
#1931
 

 

 

 

Sitoebondo - Pandji
      lintas 35

 

ss-ol   1 mei 1908

 


 


Kalibagor     einde 1937  --> Sitoebondo


578


69c-31


S1900
 


7


Sitoebondo                           s


-

 
69z-1

 
P1897
 


2


Sitoebondo Goedang      
*


-

 
69z-2

 
*1950
 


-  ?

 
Tjora Djeroe           ?              x


-

 
69z-3

 
..
 


-  ?

 
Mimbaan                ?              x


-

 
69z-4


..
 


3

 
Pandji                                       h


-

 
69z-5


S1908
 

 
 

  Van deze lijn zijn haltenummers gewijzigd!

 

Rogodjampi - Srono
      lintas 35

 

ss-ol   26 oct 1921

 


.


Rogodjampi    H1913    hs             
was:          

 
459

 
72b-15

 
S1903
 


1


Kalidalem                          
*


-


82a-2


*1950
 


-  ?

 
Kepatihan        ?                x


-

 
82a-3

 
..
 


3

 
Gladak                               h              581

 
582

 
82a-4

 
..
 


-  ?


Mangir              ?            hxx x           582


-


82a-5


..
 


4


Wonosobo                      hs


583


82a-6


P1879
 


2


Koemis                              
*


-


82a-7


*1950
 


1


Soekonatar                     
*


-


82a-8


*1950
 


-  ?

 
Soekopoera       ?             x


-

 
82a-9

 
..
 


2

 
Srono  584         H1940    h


584

 
82a-10

 
S1922
 

 

Srono - Bentjoeloek
      lintas 35

 

ss-ol   1922

 


 

 
Srono  584         H1940    h


584

 
82b-10

 
S1922
 


2


Straten                             
*


-


82a-11


*1950
 


3


Bentjoeloek      H1930    h

 
585

 
82b-12


S1925
 

 
 

  Van deze lijnen zijn de haltenummers gewijzigd!

 

Krian - Gempolkerep
      lintas 33

 

 

ss-ol  01 mei 1912

 


 

 
Krian             H1915        shs

 
464

 
67-11

 
S1897
 


1


Pilangbangoe            t x 
*


586


78a-2


*1950
 


1

 
Kemangsen                 t x 
*


587


78a-3


*1950
 


3


Balongbendo                  xh
            was 550


588


78a-4


..
 


1


Kedoengtjatjing         t x  
*


589


78a-5


*1950
 


2

 
Sedoeri                               
*


-


78a-6


*1950
 


1


Kendalbakoeng          t x 
*


590


78a-7


*1950
 


3


Kwangen                          
*


-


78a-8


*1950
 


1


Perning             #1916      h
           was 551


591


78a-9


S1912
 


3

 
Kedoengsoemoer      t x 
*   NO Mr


592


78a-10


*1950
 


2


Melirip                               
*


-


78a-11


*1950
 


3


Lespadangan                  xh
            was 552


593


78a-12


..
 


4

 
Pagerloejoeng           t x 
*      NW Mr


594


78a-13


*1950
 


2


Gempolkerep    #1916    h
              was 553


595


78a-14


S1912
 

 

Gempolkerep - Plosso
      lintas ..

 

ss-ol  01 sep 1921

 


.

                                                       was:

Ngares                             h               554

 
596

 
78b-15

 
..
 


.


Keboan                            h
               555

 
597


78b-16


..
 


.


Tapen                               h
              556

 
598


78b-18


..
 

 

 Baloeng - Poeger      lintas 36ss-ol   03 mei 1913


 


 

 

 
Baloeng                           hs              
587

gebruikte een stempel

>
BALONG R.P.
= in kastje
 

 
556

 
80-5

 
H1918
 

 
R.P.= Rambipoedji-Poeger
 


-  ?

 
Krenden             ?         x      ZW Rbp  
590


-


81-4


..
 


-  ?

 
Poeger  [Koelon]         sh
      ZW Rbp    591


-


81-5


H1919
 

 

De spoorwegkantoren van de SS-WL en SS-OL in West-, Midden- en Oost-Java zijn nu zo goed mogelijk  genummerd.

De nummering gaat verder met de spoorwegkantoren van de Staatsspoorwegen op Sumatra. En wel van zuid naar noord.

.