Uitleg Arabische Jaartelling
 
 
voorbeeld:    5  Sj  1357  =  28.11.1938
       
 
1. Sj staat voor Shawwal, dat is de 10e maand uit de Islamitische kalender.
2. Ga naar http://www.beleven.org/feesten/kalenders/mohammedaanse_kalender.php
3. Onderin kun je dan invullen 5 (dag), 10  (maand) en 1357  (jaar)
4. Dan blijkt dit te staan voor 28 november 1938
 
       
      
       
       
De islamitische kalender
  

De islamitische jaartelling begint met de verhuizing van Mohammed van Mekka naar de stad Medina (op 16 juli 622 n. Chr.). In 638 n. Chr. werd de datum van deze verhuizing - in het Arabisch hidjra (هِجْرَة) genoemd - door kalief Omar ibn al-Chattab uitgeroepen tot het eerste jaar van de islamitische jaartelling. De hidjra zelf wordt meestal herdacht op 8 Rabie I (al-awwal), de dag dat Mohammed aankwam in Medina. De islamitische kalender wordt ook wel de Hidjri-kalender genoemd.

Moslims volgen een zuivere maankalender. De maand begint bij de nieuwe maan.

Het moslimjaar telt 12 maanmaanden van afwisselend 29 en 30 dagen, in totaal 354 dagen. Hierdoor valt het elk jaar circa 11 dagen vroeger in het zonnejaar van 365 dagen (de internationale, westerse kalender). Het islamitisch jaar volgt de koran, die aangeeft dat de zon en de maan door Allah geschapen zijn en dat de maan de tijdmaat aangeeft.

De koran verbiedt extra maanden. Voordat de moslims dit verbod invoerden, lasten de Arabieren regelmatig een dertiende maand - nasi - in waardoor de kalender nauwelijks verschilde van de christelijke jaartelling.

Men hanteert een cyclus van dertig jaar, de jaren 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 en 29 zijn schrikkeljaren. Er wordt dan een dag toegevoegd aan de twaalfde maand Dhu 'l-Hijja. Op 24 juli 1990 is een nieuw cyclus van dertig jaar begonnen.

       
De maanden van het islamitisch jaar
  
Maand: Vermoedelijke betekenis: Turks: Dagen:
Muharram
heilige maand Muharrem 30
Safar
maand die leeg is Safer 29
Rabi' al-Awwal
eerste lentemaand Rebiül-evvel 30
Rabi' al-Akhir
tweede lentemaand Rebiül-ahir 29
Jumada 'l-Ula
eerste droge maand Cemaziyel-evvel 30
Jumada 'l-Akhira
tweede droge maand Cemaziyel-ahir 29
Rajab
vereerde maand Recep 30
Sha'ban
maand der verdeeldheid Şa’ban 29
Ramadan
maand van de grote hitte (vastenmaand) Ramazan 30
Shawwal
jachtmaand Şevval 29
Dhu 'l-Qa'da
rustmaand Zilka’de 30
Dhu 'l-Hijja
bedevaartsmaand Zilhicce 29/30
      
       
Geschiedenis van de islamitische kalender
  

De islamitische kalender is gecreëerd is door kalief Omar I (Abu Hatsa Ibn Al-Chattab) in 638 na Christus. Het is een echte maankalender, en omdat de koran extra maanden verbiedt (zie bovenstaande tekst, 9:36-37) bevat het jaar altijd twaalf maanden.

In vroeger tijden (en in religieuze zaken nog steeds) werd het begin van een maand vastgesteld door waarneming aan de maan. Tegenwoordig wordt de kalender echter veelal berekend. De maanden hebben afwisselend 30 en 29 dagen en er wordt gewerkt met een cyclus van 30 jaar. De telling begint in de meeste gevallen op 16 juli 622 na Christus, maar soms wordt er een dag eerder begonnen.

Aangezien er naast de hierboven beschreven kalender ook nog andere versies in gebruik zijn (geweest) met een andere cyclus, en er daarnaast ook nog een religieuze kalender bestaat die van plaats tot plaats verschilt (omdat de waarneming in iedere plaats afzonderlijk ging) is een normale islamitische datering niet voldoende voor conversie naar de christelijke kalender. Het is dan ook voor geschiedkundigen prettig dat in een mohammedaanse datering altijd de dag van de week wordt geschreven, daardoor is een exacte omrekening wel mogelijk.

In Nederlandsch-Indië werd tussen 1600 en 1900 een variant van deze kalender gebruikt, die op zich ook weer varianten had. Er was geen cyclus van 30 jaar maar een kortere van 8 jaar. In het oudere systeem waren hierin de jaren 2, 5 en 8 schrikkeljaar en volgens het nieuwere systeem waren dat de jaren 2, 4 en 8.

Bovendien waren in het nieuwere systeem de maanden in het 5-de jaar niet in een strikte 30, 29 dagen afwisseling, maar de eerste 2 maanden hadden 30 dagen, daarna de maanden 2 tot en met 6 29 dagen, vervolgens een afwisseling 30, 29 die duurde tot en met de 11-de maand en de laatste maand had 30 dagen alsof het een schrikkeljaar was.

Naast deze cycli van 8 jaar was er ook een cyclus van 120 jaar (15 maal 8) en in deze laatste cyclus verviel het laatste schrikkeljaar. De jaren waren genummerd in Java-jaren, dat is 512 jaren meer dan de standaard moslim-jaartelling.

Naast nummers hadden de jaren ook namen, en ook weer in een cyclus van 8: Alip, Ehe, Djimalwal, Dje, Dal, Be, Wawoe en Djimakir.

Bovendien was er een 5-daagse week, de namen van de weekdagen waren: Kliwon, Legi, Pahing, Pon en Waje. Het systeem zorgde er voor dat in een 120-jaars-cyclus iedere 8-jaars-cyclus op dezelfde dag begon. Dit systeem is gehanteerd in Surakarta (tot 1675 het oudere systeem, daarna het nieuwere systeem, bovendien was 1626 een schrikkeljaar, maar 1674 niet, 1746 weer wel en 1748 weer niet), Jogjakarta (tot 1751 het oudere systeem, daarna het nieuwere) en op Sunda (altijd het oudere systeem).

Ook de Turken kenden vroeger een systeem met een 8-jaars-cyclus, hierbij waren de jaren 3, 5 en 8 schrikkeljaren. Een 120-jaars-cyclus heeft bij hen niet bestaan.

Zie ook: De islamitische tijdrekening (externe link)

       
  
Bij het maken van deze pagina is gebruik gemaakt van het boek:
  
 'Nederland Wereldland 10 jaar verder.
Feesten, rituelen en gebruiken van veel culturen in Nederland
'
 
uitgegeven door PlanPlan te Amsterdam.
  
Paperback, 24 x 17 cm, 176 pp.
ISBN 97890 76092 133 - Prijs € 14,95
  
       
  
Met dank aan:
1. bovenstaand boek
2. http://www.beleven.org/feesten/moslims

3. http://www.beleven.org/feesten/kalenders/mohammedaanse_kalender.php
4. tipgever Peter Storm van Leeuwen

  
       

 Earlier, Later, Better ? è please send SCAN to the webmaster of ZWP