Hartelijk welkom op ZWP domein Roodfrankering
   
Bij beschikking van het Hoofd der Algemeene Postzaken
dd 31 December 1928 werd toegestaan in Indie
frankeermachines te gebruiken.   

  
De Nederl. Indische Francotyp afstempelingen
of Frankeermachine Afstempelingen
 ook wel Meter Stamp genoemd
in het Duits Freistempel


De website wordt regelmatig bijgehouden:  gewijzigd  19.9.2021 (ms mh pd jg gs bvh hlo straathof)
    

Proefdruk. Essay of ontwerp welke niet is aangenomen.
Met dit stempel is de geschiedenis van de Frankeermachinestempels in Nederlands IndiŽ begonnen.

             

bijgehouden door Maarten Severijn en Peter Dufour
met ondersteuning van Jeffrey Groeneveld , Willem Pasterkamp en Gerard Straathof
bronnen o.a. : artikel H.Calicher en blz 193/196 Poststempels Ned.IndiŽ 1864-1950 van P.R.Bulterman

Studiegroep Zuid-West Pacific